Υπηρεσίες

Παναγιώτα Ν. Στεργίου - Σανιδά - Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος

Παναγιώτα Ν. Στεργίου - Σανιδά - Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος Υπηρεσίες


  • • Αιματολογικές Εξετάσεις
  • • Βιοχημικές Εξετάσεις
  • • Μικροβιολογικές Εξετάσεις
  • • Ορμονολογικές Εξετάσεις
  • • Ανοσολογικές Εξετάσεις
  • • Προγεννητικός Έλεγχος
  • • Ετήσιο Check Up